VELKOMMEN TIL TÅRNBORG KIRKES HJEMMESIDE

Du finder alle gudstjenester og særlige arrangementer samlet i menupunktet Kalender.

Hyggeklub, konfirmander, litteraturkredsen, babysalmesang m.m. finder du samlet under menupunktet Aktiviteter.


Kyndelmisse

I kirken markerer kyndelmisse, at det er 40 dage efter Jesu fødsel, og at det lys, der kom til verden juleaften, er et lys der altid lyser i blandt os mennesker - også når det er koldt, mørkt og trist, for det lys kan aldrig slukkes.

I Tårnborg kirke fejrer vi det ved en stemningsfuld gudstjeneste, hvor der bliver tændt lys i mørket, mens vi synger, lytter til Bibelens fortællinger om mørket, der bliver til lys og hører hvordan musikkens toner skaber håb om lysets komme.


Menighedsrådsvalg

I forrige kirkeblad orienteredes om afholdelse af orienterings-/opstillings-møde forud for valget samt tidsfrister for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen.

Vi kan nu oplyse, at der ved ind-leveringsfristens udløb kun er indkommet den kandidatliste, der blev opstillet på opstillingsmødet og efter-følgende suppleret med den 7. kandidat således, at der på listen netop var de 7 kandidater, der skal være i menighedsrådet.

Valget er et aftalevalg når der kun indleveres én kandidatliste, og det betyder, at kandidaterne på listen er valgt til menighedsrådet, og at den planlagte afstemning den 8. november 2016 er aflyst.

Aflysningen af afstemningsvalget er bekendtgjort på menighedsrådets hjemmeside www.tårnborgkirke.dk

Desuden kan der ved aftalevalg udarbejdes en særlig stedforstæderliste, og denne liste er og så i skrivende stund udarbejdet og anmeldt til Kirkeministeriet og Roskilde Stift.

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent, hvor det i kirken vil blive meddelt, hvordan menighedsrådets medlemmer har fordelt opgaverne mellem sig på det konstituerende møde, der først afholdes i sidste halvdel af november, hvor dette kirkeblad er afleveret til trykning. Det kan dog allerede nu oplyses, hvem der er medlemmer af det nye menighedsråd, og hvem, der er stedfortrædere.

Det nye Menighedsråd

 * Jytte Jensen
 * Henning Christensen
 * Camilla Pihl
 * Dennis Hansen
 * Jørgen Christensen
 * Viola Nielsen
 * Annette Christensen

Stedfortrædere

 * Erling Christensen
 * Irma Dohlmann
 * Ulla Vedel

Henning Christensen
Formand for valgbestyrelsen


Minikonfirmand i Tårnborg Kirke

Skal du i 3. klasse efter sommerferien i Tårnborg Skole, har du mulighed for at blive minikonfirmand.

At være minikonfirmand handler om at gå på jagt i kirken og om det, der foregår i kirken. Og det handler om at finde ud, hvad kristendom er. Vi skal være både i Tårnborg Kirke og i Konfirmandstuen. Og vi vil lave forskellige ting. Fx lave julekrybbe, tegne kirker, og holde påskemåltid. Som afslutning holder vi en gudstjeneste 1. søndag i advent, hvor minikonfirmanderne deltager.

Organist Lise Christoffersen og sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard står for undervisningen og vil dele tilmeldingsblanketter ud på skolen efter sommerferien.

Vi glæder os til at møde jer!


Kalender

05mar kl. 10:30

1.s.i.fasten

05mar kl. 10:30
07mar kl. 15:30

Litteraturkredsen

07mar kl. 15:30
09mar kl. 19:30

Sangaften - 10 jeg kan li'

Sangaften - 10 jeg kan li' ved Else Kristensen og Jørgen F. Rasmussen

09mar kl. 19:30
12mar kl. 10:30

2.s.i.fasten

12mar kl. 10:30
16mar kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

16mar kl. 19:00
19mar kl. 10:30

3.s.i.fasten

19mar kl. 10:30
22mar kl. 13:30

Hyggeklubben - Afslutning

Afslutning, med Smørrebrød, Quiz og Sang. Tilmelding nødvendig.

22mar kl. 13:30
26mar kl. 10:30

Midfaste

26mar kl. 10:30