VELKOMMEN TIL TÅRNBORG KIRKES HJEMMESIDE

Du finder alle gudstjenester og særlige arrangementer samlet i menupunktet Kalender.

Hyggeklub, konfirmander, litteraturkredsen, babysalmesang m.m. finder du samlet under menupunktet Aktiviteter.


Kirken, den er et levende hus!

Stolt knejsende rager de op i landskabet som trodsige monumenter over tidens kamp med forgængeligheden - Kirkerne, der er spredt ud over landet med hver deres historie, med hver deres indflydelse på det omgivende samfund, hvor de uanset folks tilhørsforhold til kirken i dagliglivet danner rammen om livets største begivenheder, glæderne såvel som sorgerne.

Jævnligt dukker Folkekirken også op i medierne. For alle har en mening om Folkekirken. Ofte lyder kritikken, at kirken er for gammeldags, for konservativ og er gået i stå i en tidslomme, der for længst er gået af mode. Og med ateisternes ord, så er det jo fuldkommen vanvid at tro på andet end det, vi mennesker kan se.

Kritikken har fået præster og andre kirkeligt engagerede til at genoverveje, hvad kirken skal og kan, og der er kommet rigtig mange gode og interessante tiltag, som anderledes gudstjenesteformer, mere tidssvarende konfirmandundervisning, og præster som er ansat til at målrette forkyndelsen for en bestemt gruppe mennesker fx unge og ikke mindst et øget fokus på samarbejdet mellem præst og menighed.

 

Og det er en udvikling, der er trist, for forhåbentligt kan Folkekirken og kirkerne få lov til generation efter generation at rage op som monumenter, der ikke blot er museumsgenstande, men som er levende huse, der giver mening og betydning i menneskers liv, fordi de både formår at tale ind i nutiden og følge med samfundsudviklingen, men som samtidig også formår at turde stå ved det, som kirken kan og skal: være noget helt andet, end blot et sted, hvor man går hen for at blive underholdt. Være noget helt andet, end det omgivende samfund, hvor vi måles på, hvad vi kan, og hvad vi præsterer. For i kirken, der skal man ikke præstere.

I kirken, der kommer man for at få fortalt det, man ikke kan sige sig selv: At vi mennesker i sorg og i glæde altid følges af Gud. Og at vi er elsket og holdt af. Uanset, hvad vi så præsterer ude i samfundet. Og at vi mennesker altid har en snert af evigheden i os.

Det siges i Tårnborg Kirke. Det siges til søndagens højmesse kl. 10.30, men det siges også på alle de andre tidspunkter, hvor kirken bliver brugt. For kirken bliver brugt. Kirken bliver brugt på afgørende tidspunkter i menneskers liv. Den bliver brugt, når mennesker, fulde af glæde har fundet den store kærlighed og de bliver gift. Den bliver brugt, når dåbens lys bliver tændt over et lille barn og den bliver brugt, når livet er slut her på jorden, og Guds ord om at vi alle skal opstå af jorden igen håbefuldt bringer trøst til de sørgende.

I løbet af året, er der mange forskellige gudstjenester i kirken, der markerer årets og livets gang. Der afholdes koncerter og så er det muligt i dagtimerne, bare at komme forbi kirken, gå ind, for måske at tænde et lys i lysgloben og nyde roen og udsigten og finde fred i en måske stresset hverdag. Udover det, danner konfirmandstuen ved præstegården rammen om mange sociale arrangementer, såsom sangaften, litteraturkreds og hyggeklub.

For Tårnborg kirke er en levende kirke.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Sognepræst


Påsken i Tårnborg Kirke

Påske - hvad er det?

”Hver gang vi har fri, sker der noget med Jesus Kristensen!“

I påsken ledte Jesus efter påskeæg; men i stedet kom han bare forbi et kors – og så blev han pludselig slået ned med en kæp og hamret fast imod sin vilje. Og så korsede han sig! Og derfor kan alle mennesker i hele verden nu blive frelst eller totalfrelst – det kommer an på hvad man lige gider – tror jeg nok.”

Sådan lyder nogle af de udtalelser man kan finde om Jesus og påsken sagt af børn.

Og, det kan godt være svært at få ordentligt fat på påskens budskab, hvis man er 5 år! Ja, og selvom man måske har krydset de 60 år kan det stadigvæk godt være vanskeligt at skulle forholde sig til påskens begivenheder.

Påsken er noget mere uhåndgribelig end julen. For fødslen af et lille nyt menneske kan enhver forholde sig til, men at et menneske, der efter at være blevet klynget op på et kors og dør, bliver levende igen er noget vanskeligere at begribe. For vi ved alt for godt, at døden er slutningen på livet. Så et menneskes opstandelse; ja, selve livets opstandelse – Det er næsten for godt til at være sandt! Men på den anden side er livets opstandelse – troen og håbet på at døden aldrig får det sidste ord i vores liv, alt for godt til at være løgn!

Og det er det påsken handler om. Om tro, om håb, og om kærlighed. Påsken er fortællingen om livet. Om menneskets liv og om Jesu liv. Det er fortællingen om Jesu vandring ind i menneskets verden både i de store stunder, som da Jesus PALMESØNDAG red ind i Jerusalem og blev hyldet som en konge, til han i gode venners lag SKÆRTORSDAG indstiftede nadveren af kærlighed til os, og siden blev forrådt og fornægtet af sine disciple.

Til de frygtelige stunder i livet, som da Jesus LANGFREDAG gik den lange smertelige vej til Golgata for at blive korsfæstet, men gjorde det i tro på at Gud holdt ved ham, og i tro på at Gud gjorde det af kærlighed til os mennesker, så vi kan få tro og mod til at leve vores liv på de menneskelige vilkår som er vores lod. De vilkår som også Jesus levede under. De vilkår, hvor vi nøjagtig som det sker for Jesus i påsken kommer til at opleve at forråde og blive forrådt, bliver svigtet og kommer til at svigte. Oplever utallige afslutninger og afskeder. Fejler igen og igen som de uperfekte mennesker vi nu engang alle er. Og til vi engang også dør.

Men for så PÅSKEMORGEN at stå op fra graven til evigt håb for os. Til evigt håb for os om at døden er overvundet, og at Gud altid rejser os igen.

Påsken er den fantastiske begivenhed, som giver os mennesker mulighed for at leve vores liv i visheden om at vores liv nok kan føles som en langfredag til tider, men at vi nøjagtig som forårsblomsterne trodser frosten og kulden også trodser døden og igen og igen mærker opstandelsen i vores liv.

Det er det påskens gudstjenester fortæller os igen og igen. Fortæller os det, som det er så svært at tro på er sandt, når vi står ved en grav, men netop derfor skal vi også høre det igen og igen i kirken. Høre at døden aldrig får det sidste ord i vores liv.


Minikonfirmand i Tårnborg Kirke

Skal du i 3. klasse efter sommerferien i Tårnborg Skole, har du mulighed for at blive minikonfirmand.

At være minikonfirmand handler om at gå på jagt i kirken og om det, der foregår i kirken. Og det handler om at finde ud, hvad kristendom er. Vi skal være både i Tårnborg Kirke og i Konfirmandstuen. Og vi vil lave forskellige ting. Fx lave julekrybbe, tegne kirker, og holde påskemåltid. Som afslutning holder vi en gudstjeneste 1. søndag i advent, hvor minikonfirmanderne deltager.

Organist Lise Christoffersen og sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard står for undervisningen og vil dele tilmeldingsblanketter ud på skolen efter sommerferien.

Vi glæder os til at møde jer!


Kalender

28maj kl. 10:30

6.s.e.påske

28maj kl. 10:30
04jun kl. 10:30

Pinsedag

Der er kirkekaffe eller en forfriskning i våbenhuset efter gudstjenesten

04jun kl. 10:30
05jun kl. 10:30

2. pinsedag

Pinsevandring ved Nina Dyrhoff Nyegaard

05jun kl. 10:30
11jun kl. 10:30

Trinitatis

11jun kl. 10:30
18jun kl. 10:30

1.s.e.Trinitatis

18jun kl. 10:30
21jun kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

21jun kl. 19:00
25jun kl. 10:30

2.s.e.Trinitatis

25jun kl. 10:30
30jun kl. 10:30

Gudstjeneste på Solbakken

30jun kl. 10:30