Hyggeklubben

 

 

Hyggeklubbens formand Anne-Marie Rosengren (3. fra venstre), og hele det frivillige kaffehold, byder gæsterne velkommen i konfirmandstuen, Marsk Stigsvej 19, med kaffe og kage, ved et altid smukt dækket bord.

Vi mødes hver 14. dag i månederne januar til april og september til december, ca. 14 gange om året.

 

 

Til brugere af Tårnborg sogns Hyggeklub

Under aktiviteter kan ses de planlagte arrangementer, som Tårnborgs Hyggeklub har aftalt for efterårssæson 2020, men om det lykkes at gennemføre alle møderne, kan ingen vide i disse corona-tider.

Bemærk 2.9.2020, Bussen kører som sædvanlig til Tårnborg kirke, og efter gudstjeneste kl. 15.15, er der bestilt kaffebord i Tårnborg Forsamlingshus.

Vi har ikke telefonnumre på vores brugere/gæster, men man kan orienterer sig på Tårnborg Kirkes hjemmeside, hvor vi på kalenderen vil vi sætte ”Aflyst”, såfremt vi IKKE kan eller tør afholde et arrangement.

I er også velkommen til at ringe til formand Anne-Marie Rosengren tlf. 22 86 99 46 eller til Irma Dohlmann tlf. 40 46 85 97.


Hyggeklubben på løvfaldstur

Onsdag den 18. september var Tårnborg Sogns Hyggeklub på udflugt til Hotel Hørby Færgekro. Her blev tid til at se sig lidt omkring efter kaffen med boller og lagkage til. Kroen ligger ved Hørby færgested på Tuse Næs ved Isefjorden og Holbæk fjord lige overfor Holbæk.

Det gamle færgested har eksisteret her ligeså lang tid, som Holbæk by har eksisteret (ca. 800 år), men færgekroen er første gang omtalt i 1730, hvortil rejsende har anvendt kroen som afslapning eller hvilested, før de drog videre. Den lille færge, der sejlede fra Hørby Havn til Holbæk havde sin glansperiode i 1950’erne og første del af 1960’erne, hvor den fragtede skolebørn og udflugtsturister over fjorden. Enkelte af Hyggeklubbens gæster havde ungdomsminder fra sejltur med den lille færge.

På hjemturen kørte Egons Bus langs nordkysten mod Kalundborg, drejede sydpå ved Tissø, og fulgte vejen langs Storebælts kyst, over Tjæreby og til Restaurant Sommerlyst, hvor dagen sluttede med en dejlig flæskestegsmiddag. Herfra blev kørt en afsætningsrunde, så alle kom godt hjem.

Irma Dohlmann

Kalender

25nov kl. 14:30

AFLYST!!! - Juleafslutning

Juleafslutning i Konfirmandstuen med kaffebord, sang og hygge.

25nov kl. 14:30
13jan kl. 14:30

Tårnborg Sogns Hyggeklub

Under planlægning

13jan kl. 14:30
27jan kl. 14:30

Tårnborg Sogns Hyggeklub

Under planlægning

27jan kl. 14:30