Gudstjenester

Høstgudstjeneste 10. september kl. 10.30

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, 

frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.

Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo medens vi sove

(K.L. Aastrup 1945. DDS 728) 

Det går mod efterår og høstens tid er over os. Og det er tid til at takke for alle de gaver vi mennesker får af Gud medens vi sover, som K.L. Aastrup udtrykker det i en af de store høstsalmer. 

Det er tid til at takke for alt det som vi så ofte tager for givet. Tårnborg Kirke vil være smukt pyntet med jordens skønne og smukke gaver og Børne-og ungdomskoret vil bruge deres sanggaver til at fylde kirken med musik og sang.   Reformationsgudstjeneste 29. oktober kl. 10.30


Med reformationen kom, der også en reformation af gudstjenestefejringen idet Luther bl.a. indførte at der blev prædiket og læst på modersmålet. Vi vil fejre Luther ved at holde en gudstjeneste med udgangspunkt i Luthers “Deutsche Messe”. Synge Luthers salmer og måske også høre en af Luthers prædikener.

Efter gudstjenesten fejrer vi Luther med lidt øl og markerer 500 året ved at plante et nyt træ på kirkegården.   

05nov kl. 16:00

Alle helgens dag

Alle helgens dag

05nov kl. 16:00
11nov kl. 11:00

Dåbsgudstjeneste

11nov kl. 11:00
12nov kl. 10:30

22.s.e.trinitatis

12nov kl. 10:30
19nov kl. 09:00

23.s.e.trinitatis

19nov kl. 09:00
26nov kl. 09:00

Sidste søndag i kirkeåret

26nov kl. 09:00
29nov kl. 10:30

20.s.e.trinitatis

Reformationsgudstjeneste

29nov kl. 10:30