Du er her: 

Sognepræst

Nina Dyrhoff Nyegaard

Marsk Stigsvej 19, Halseby
4220 Korsør

Tlf.: 58 38 00 21 / 29 85 00 21
Fax: 58 38 05 23

E-mail: Nina Dyrhoff Nyegaard

Træffes bedst:
Mandag fridag


Organist

Lise Christoffersen

Lyshøjvej 7
4241 Vemmelev

Tlf.: 58 38 45 38

E-mail: Lise Christoffersen

Til kirkens kor


Kirkesanger

Annette Justesen

Vejsgårdsparken 80 A
4241 Vemmelev

E-mail: Annette Justesen

Tlf.: 41 28 07 38


Graver

Lars Nielsen

Marsk Stigsvej 45,
4220 Korsør

Tlf.: 30 63 54 17

E-mail: Lars Nielsen

Mandag fri


Gravermedhjælper

Irene Kjergaard

Halskovvej 61 B
4220 Korsør

E-mail: Irene Kjergaard


Regnskabsfører

Gulla Hansen

E-mail: Gulla Hansen


Kirkeværge

Jørgen Christensen

Vandkærsvej 6
4220 Korsør

Tlf. 25 37 23 21

E-mail: Jørgen Christensen


Menighedsformand

Jytte Jensen

Knivkærvej 6
4220 Korsør

Tlf. 58 38 02 97

E-mail: Jytte Jensen


KFUM-SPEJDERNE I TÅRNBORG

Gruppeleder: Poul Andersen

Kierulffsvej 58, 2.tv.
4220 Korsør

Tlf.: 23 45 91 89

Hjemmeside: Til KFUM-spejderne

Kalender

24jan kl. 14:30

Tårnborg Sogns hyggeklub

24jan kl. 14:30
28jan kl. 10:30

Septuagesima

28jan kl. 10:30
04feb kl. 10:30

Seksagesima

04feb kl. 10:30
06feb kl. 15:30

Litteraturkredsen

06feb kl. 15:30
07feb kl. 14:30

Tårnborg Sogns hyggeklub

07feb kl. 14:30
08feb kl. 19:30

Sangaften - 10 jeg kan li'

Kurt Rehder

08feb kl. 19:30
11feb kl. 10:30

Fastelavn

11feb kl. 10:30
18feb kl. 10:30

1.s.i.fasten

18feb kl. 10:30
21feb kl. 14:30

Tårnborg Sogns hyggeklub

21feb kl. 14:30
25feb kl. 09:00

2.s.i.fasten

25feb kl. 09:00
04mar kl. 09:00

3.s.i. fasten

04mar kl. 09:00
06mar kl. 15:30

Litteraturkredsen

06mar kl. 15:30
07mar kl. 14:30

Tårnborg Sogns hyggeklub

07mar kl. 14:30
08mar kl. 19:30

Sangaften - 10 jeg kan li'

Viggo Andersen

08mar kl. 19:30
11mar kl. 10:30

Midfaste

11mar kl. 10:30
18mar kl. 10:30

Mariæ Bebudelsesdag

18mar kl. 10:30
21mar kl. 13:30

Tårnborg Sogns hyggeklub

21mar kl. 13:30