Sognepræst

Nina Dyrhoff Nyegaard

Marsk Stigsvej 19, Halseby
4220 Korsør

Tlf.: 58 38 00 21 / 29 85 00 21
Fax: 58 38 05 23

E-mail: Nina Dyrhoff Nyegaard

Træffes bedst:
Fri mandag


Englevagt

Det er over os. Det omslutter os. Som en tung kappe lagt ud over vores verden fortrænger det dagen – Mørket!

For det er mørkt derude, og det bliver kun mørkere. Vi ved, at vinteren er lang og mørket sort.

Og vi venter. Venter i mørket. Venter på at lyset igen skal komme. Og midt i mørket kryber vi sammen. Tæt sammen i hjemmenes lune stuer, og vi tænder lys, mens vi byder mørket trods.

Og vi venter. Venter på at julen skal komme. Lysets fest. Glædens fest. Og midt i mørket rammes vi af en taknemmelighed over, at der midt i mørket hele tiden er noget, der trænger sig igennem og fjerner os fra mørket.  For julens budskab kæmper mod mørket og tænder lys i vores verden, når vi ser, hvordan lysene bliver tændt i adventskransene, bliver tændt i børnenes øjne. Bliver tændt i de fattiges øjne, når de rækkes en hånd i julen? Bliver tændt hos de syge og de sørgende, fordi Jesu fødsel rummer håb og trøst til os om, at vi, selv når vores liv er omsluttet af sorgens og smertens mørke, aldrig er alene i mørket, men at der er en hel hær af engle, der holder vagt over os. En hel hær af engle som fortæller os, at mørket ikke længere er mørke. Som fortæller os, at vi ikke venter forgæves, for over vinterens mørke og vores eget mørke er vi først og sidst omsluttet af Guds godhed mod os. En godhed, der en gang for alle har brudt mørkets magt.

Og en godhed der rækker så langt ud, at det fantastiske sker, at de, der holder englevagt for os, ikke er blot er nogle abstrakte væsener med buttede kinder og vinger på, der flyver rundt i himlen, men at det er vores medmennesker. At det er vores medmennesker, som holder englevagt over os.

Og vi mærker det så ofte i julen. Mærker, hvordan englene er omkring os. Og det sker, at vi selv er engle for de andre. Når vi for en stund tænder lys i mørket for de, der har brug for et smil, for lidt hjælp, for at vide, at der er mennesker, der ser dem.

For det er julens budskab, at vi skal se vores medmennesker, at vi skal være englevagt for hinanden.  Men det vigtigste, er at vi skal forsøge at tage julebudskabet med os resten af året også og sammen med Gud stå englevagt, hvor der er behov for det.

Nina Dyrhoff Nyegaard 


I Luthers fodspor

774 kilometer syd for Korsør ligger en lille tysk by med ca. 50.000 indbyggere. Byen er stor i forhold til Korsør, men synes dog ualmindelig lille og stille, når man lige kommer fra hovedstaden Berlin. Men ikke desto mindre bærer byen på en af de store historiske begivenheder i kristendommens historie. En begivenhed, der har haft vidtrækkende betydning for den kristendom, som især er dominerende i de nordeuropæiske lande.

For den 31. oktober 2017 er det nøjagtig 500 år siden, at byen Wittenberg blev banket uudsletteligt ind i historiebøgerne, da Martin Luther bankede sine 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg og samtidig naglede protestantismens rødder uløseligt sammen med Wittenberg og Luther, fordi han her påbegyndte opgøret med katolicismens afladssystem, hvor folk kunne købe sig til Guds frelse.

Historiens vingesus strømmer en i møde, når man bevæger sig rundt i byen og man bliver så uendelig lille af at tænke på, at man vandrer omkring i de samme gader og stræder, ser på de samme bygninger, og befinder sig i det hus, hvor Luther boede. Og ikke mindst, at man står i samme kirke, som Luther ligger begravet i og kigger op på den prædikestol, hvor han gang på gang holdt sine prædikener, og dundrede over de ”røvere og mordere” der prædikede at menneskets livsførsel var vigtigere end selve evangeliet. Prædikanter som han med en lettere ironisk tone påpegede oftest gik under dæknavne som paver og biskopper!

Prædikener der i vid og sarkasme næppe ville kunne tåle at blive holdt i år 2017, hvor den politiske korrekthed har gjort sit indtog i samfundet, men som teologisk indeholder et så vigtigt budskab, at man heller ikke kan andet end blive ramt af taknemmeligheden over, at Luther begyndte opgøret med en kristendom, der tyngede i stedet for at lette og som lagde vægt på menneskers gerninger, frem for Guds kærlighed – Der dømte folk ude i stedet for inde.

Et opgør som ikke er færdiggjort, men som vi alle stadig er en del af, hver gang vi selv dømmer folk ude i stedet for inde, og hver gang vi glemmer, at mennesket kun kan blive frelst gennem Kristus og troen og ikke ved egne gode gerninger – og at vi mennesker ikke har mandat til at fordømme andre!

Og det er vigtigt at huske på derfor markerer vi også Luthers 500 års jubilæum i Tårnborg Kirke i 2017 ved at beskæftige os med Luthers liv og levned på forskellig vis. Der er bl.a. studiekreds, hvor vi gennemgår nogle af Luthers skrifter og diskuterer om Folkekirken i 2017 har brug for en ny reformation.

Der er sangaften, hvor vi synger lutter Luthersalmer.

Senere på året afholder vi reformationsgudstjeneste, hvor der bliver plantet en Luther Eg på kirkegården. Vel mødt til et år, hvor der er rig mulighed for at lære lidt mere om Luther og om kristendommen.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Statue af Luther i Wittenberg
Kirken i Wittenberg, hvor Luther prædikede

“Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt”

De tankevækkende ord blev skrevet i 1843 af Søren Kierkegaard.

Ja, selvfølgelig, fristes man til at sige, er citatet da ikke fra vores tid, for det er da vanvittigt at kritisere travlheden i en tid, hvor det er prestigefyldt at have så travlt som muligt, hvor det giver anerkendelse at kunne prale med, at tiden ikke slår til, at man er den på arbejdspladsen, der har allermest travlt. Eller den i kaffeklubben, der har flest jern i ilden. For at have travlt er tegn på, at man er populær, at man er den, som alle vil have fat på, fordi man er uundværlig, så man må ofre sig i travlhedens navn.

Og måske netop derfor giver ordene alligevel grund til at stoppe op og tænke på travlhedens trussel. For selvom mange lige nu har holdt en god lang påskeferie og travlheden for en stund måske har været sat på standby, så truer travlheden i baggrunden. For også det at holde ferie kræver travlhed, og at der hele tiden sker noget. For ungerne skal opleve noget, som de forpustede kan fortælle om, når de kommer tilbage i skolen efter ferien, og de voksne har travlt med at planlægge påskefrokoster, ture ud i oplevelsesland så travlheden banker alligevel på midt i det hele.

Men er det ikke netop latterligt at have så travlt, at man glemmer det væsentligste i livet – at det ikke er travlheden, der skaber liv, men at det er nærværet mennesker imellem, der gør livet værd at leve. At det ikke er det at fare fra sted til sted og hele tiden være på vej til en ny opgave, men tværtimod ind i mellem blot at være til uden at skulle noget som helst, der er livet.

Og det er netop også det, der til enhver tid skal og må være kirkens funktion: at kunne give rum til blot for en kort stund at glemme hverdagens krav og i stedet være til stede i livets storhed.

Kunne give rum til for en stund at få lov til at være menneske uden at skulle præstere noget som helst.

Og det må til enhver tid, såvel i 1843 på Søren Kierkegaards levetid og i 2016, være noget af det væsentligste i kristendommen at tale for, at travlheden aldrig må blive et succeskriterium. Men snarere at tale stik imod alt det, der skriger på at gøre mennesker til successer, fordi det væsentligste og det, der skaber liv netop ikke kan gøres op i succeshistorier, men at det i stedet er, at vi husker hinanden på, at det er latterligt, hvis vi mennesker tror, at vi bliver bedre, gladere, og mere succesfulde ved at have travlt, for det allermest latterlige er at have for travlt til at leve livet.

Nina Dyrhoff Nyegaard

sognepræst


Når livet gør ondt, kan du tale med din præst!

Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål.
Præsten er en, du kan tale med om alle de tanker, der kan opstå, når det er svært at være dig.
Om alt det vi bærer på af glæde og sorg - tro og håb. Tvivl, angst og skyld.

Præsten er underlagt absolut tavshedspligt og alt forbliver mellem dig og præsten.

Og så er det ganske gratis!
Præsten tager intet honorar.

Det er godt at have en at med, en der kan lytte, og du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.

Kalender

16dec kl. 09:00

3.s.i. advent Gudstjeneste ved sognepræst Sanne

16dec kl. 09:00
23dec kl. 10:30

4.s.i. advent Gudstjeneste ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.

23dec kl. 10:30
24dec kl. 14:00

Juleaften ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.

24dec kl. 14:00
24dec kl. 15:30

Juleaften ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.

24dec kl. 15:30
25dec kl. 10:30

Juledag ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.

25dec kl. 10:30
30dec kl. 10:30

Julesøndag ved Nina Dyrhoff Nyegaard.

30dec kl. 10:30
01jan kl. 16:00

Nytårsdag Gudstjeneste ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard. Champagne og kransekage.

01jan kl. 16:00
06jan kl. 10:30

Helligtrekongerssøndag ved sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.

06jan kl. 10:30
08jan kl. 15:30

Møde i litteraturkredsen

08jan kl. 15:30
09jan kl. 14:30

Cecilie fortæller om sine 3 måneders ungdomsrejse til Sydafrika

Cecilie fortæller om sin 3 måneder lange ungdomsrejse til Sydafrika, Tanzania, …

09jan kl. 14:30
10jan kl. 19:30

10 vi kan li'

10 vi kan li' i konfirmandstuen med Birthe Vilhemsen

10jan kl. 19:30
13jan kl. 10:30

1. s.e.h3k Nina Dyrhoff Nyegaard.

13jan kl. 10:30
17jan

Menighedsrådsmøde

17jan
19jan kl. 11:00

Dåbsgudtjeneste

19jan kl. 11:00
20jan kl. 10:30

2. s.e.h3k Nina Dyrhoff Nyegaard

20jan kl. 10:30
23jan kl. 14:30

"Præst i felten"

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard, "Præst i felten".

23jan kl. 14:30