Sognepræst

Nina Dyrhoff Nyegaard

Marsk Stigsvej 19, Halseby
4220 Korsør

Tlf.: 58 38 00 21 / 29 85 00 21

E-mail: Nina Dyrhoff Nyegaard

Træffes bedst:
Mandag fridag


Organist

Lise Christoffersen

Lyshøjvej 7
4241 Vemmelev

Tlf.: 58 38 45 38

E-mail: Lise Christoffersen

Til kirkens kor


Kirkesanger

Annette Justesen

Vejsgårdsparken 80 A
4241 Vemmelev

E-mail: Annette Justesen

Tlf.: 41 28 07 38


Graver

Lars Nielsen

Marsk Stigsvej 45,
4220 Korsør

Tlf.: 30 63 54 17

E-mail: Lars Nielsen

Mandag fri


Regnskabsfører

Gulla Hansen

E-mail: Gulla Hansen


Gravermedhjælper

Irene Kjergaard

Halskovvej 61 B
4220 Korsør

E-mail: Irene Kjergaard


Kirkeværge og Bemyndiget

Jørgen Christensen

Vandkærsvej 6
4220 Korsør

Tlf. 25 37 23 21

E-mail: Jørgen Christensen


Menighedsformand og Valgbestyrelse

Jytte Jensen

Knivkærvej 6
4220 Korsør

Tlf. 58 38 02 97

E-mail: Jytte Jensen


KFUM-SPEJDERNE I TÅRNBORG

Gruppeleder: Poul Andersen

Kierulffsvej 58, 2.tv.
4220 Korsør

Tlf.: 23 45 91 89

Hjemmeside: Til KFUM-spejderne