Menighedsrådet i Tårnborg sogn

Menighedsrådet i Tårnborg sogn består af 7 valgte medlemmer samt sognepræsten, som automatisk er medlem af rådet.


Menighedsrådsvalg

I forrige kirkeblad orienteredes om afholdelse af orienterings-/opstillings-møde forud for valget samt tidsfrister for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen.

Vi kan nu oplyse, at der ved ind-leveringsfristens udløb kun er indkommet den kandidatliste, der blev opstillet på opstillingsmødet og efter-følgende suppleret med den 7. kandidat således, at der på listen netop var de 7 kandidater, der skal være i menighedsrådet.

Valget er et aftalevalg når der kun indleveres én kandidatliste, og det betyder, at kandidaterne på listen er valgt til menighedsrådet, og at den planlagte afstemning den 8. november 2016 er aflyst.

Aflysningen af afstemningsvalget er bekendtgjort på menighedsrådets hjemmeside www.tårnborgkirke.dk

Desuden kan der ved aftalevalg udarbejdes en særlig stedforstæderliste, og denne liste er og så i skrivende stund udarbejdet og anmeldt til Kirkeministeriet og Roskilde Stift.

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent, hvor det i kirken vil blive meddelt, hvordan menighedsrådets medlemmer har fordelt opgaverne mellem sig på det konstituerende møde, der først afholdes i sidste halvdel af november, hvor dette kirkeblad er afleveret til trykning. Det kan dog allerede nu oplyses, hvem der er medlemmer af det nye menighedsråd, og hvem, der er stedfortrædere.

Det nye Menighedsråd

  • Jytte Jensen
  • Dennis Hansen
  • Camilla Pihl
  • Annette Christensen
  • Jørgen Christensen
  • Viola Nielsen
  • Irma Dohlmann

 

Stedfortrædere

  • Ulla Vedel

 

Jytte Jensen
Formand for valgbestyrelsen


Menighedsrådets arbejde

Læs mere om Menighedsrådets arbejde: Klik her


Nyt fra menighedsrådet

Ændring af beplantningen på kirkegården

Som omtalt i et tidligere nummer af kirkebladet har Slagelse- Skælskør Provsti godkendt menighedsrådets forslag til ændring af beplantningen på kirkegården, som i hovedtræk omfatter en rydning af den eksisterende beplantning langs muren i kirkegårdens vestside og etablering af en ny beplantning med lindetræer og taks. Desuden beskæres de eksisterende lindetræer langs

kirkegårdens nordside og der ændres lidt på græsarealer og belægninger.

Efteråret er jo plantetid, så størstedelen af arbejdet planlægges udført i november 2015 og vil formentlig være færdigt, når dette nummer af kirkebladet udkommer.

I menighedsrådet ser vi frem til fornyelse af beplantningen.

Beplantningen ved vest muren omfattende de store ahorntræer ryddes og giver plads til 13 nye lindetræer.

Henning Christensen, Bygnings- og kirkegårdsudvalget


Kalender

17jan

Menighedsrådsmøde

17jan
19feb kl. 18:00

Menighedsrådmøde

19feb kl. 18:00
19mar kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

19mar kl. 18:00
16apr kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

16apr kl. 18:00
21maj kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

21maj kl. 18:00
13jun kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

13jun kl. 18:00