Menighedsrådet i Tårnborg sogn

Menighedsrådet i Tårnborg sogn består af 7 valgte medlemmer samt sognepræsten, som automatisk er medlem af rådet.


Menighedsrådsvalg

I forrige kirkeblad orienteredes om afholdelse af orienterings-/opstillings-møde forud for valget samt tidsfrister for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen.

Vi kan nu oplyse, at der ved ind-leveringsfristens udløb kun er indkommet den kandidatliste, der blev opstillet på opstillingsmødet og efter-følgende suppleret med den 7. kandidat således, at der på listen netop var de 7 kandidater, der skal være i menighedsrådet.

Valget er et aftalevalg når der kun indleveres én kandidatliste, og det betyder, at kandidaterne på listen er valgt til menighedsrådet, og at den planlagte afstemning den 8. november 2016 er aflyst.

Aflysningen af afstemningsvalget er bekendtgjort på menighedsrådets hjemmeside www.tårnborgkirke.dk

Desuden kan der ved aftalevalg udarbejdes en særlig stedforstæderliste, og denne liste er og så i skrivende stund udarbejdet og anmeldt til Kirkeministeriet og Roskilde Stift.

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent, hvor det i kirken vil blive meddelt, hvordan menighedsrådets medlemmer har fordelt opgaverne mellem sig på det konstituerende møde, der først afholdes i sidste halvdel af november, hvor dette kirkeblad er afleveret til trykning. Det kan dog allerede nu oplyses, hvem der er medlemmer af det nye menighedsråd, og hvem, der er stedfortrædere.

Det nye Menighedsråd

  • Jytte Jensen
  • Dennis Hansen
  • Camilla Pihl
  • Annette Christensen
  • Jørgen Christensen
  • Viola Nielsen
  • Irma Dohlmann

 

Stedfortrædere

  • Ulla Vedel

 

Jytte Jensen
Formand for valgbestyrelsen


Kalender

Ingen begivenheder fundet.