Dannebrogsmand Ole Nielsen, Halseby.

På kirkegårdsvandringen den 19. maj 2020, kl.18.30 fortæller Kurt Rehder om Dannebrogsmand Ole Nielsen.

Veteran fra 3-års krigen 1848-1850.
På Tårnborg kirkegård, lige inden for lågen, der vender ud mod vest og Borgbanken stod i mange år en gammel gravsten, der var forsynet med et marmorkors øverst.
Gravstenen stod næsten upåagtet, og navn og inskription var næsten ulæseligt, men stenen var rejst over Dannebrogsmand Ole Nielsen, der var veteran fra krigen i 1848-50.
Ole Nielsen overlevede krigen, men blev efter sin død hædret med dette smukke mindesmærke, der foruden en marmorplade med hans navn og datoer, er prydet med et relief der forestiller en mortér.

Stenen har en del år været borte fra ”sin plads” lige inden for lågen, hvor den naturligvis ikke har haft sin oprindelige plads.
Men ikke desto mindre er der nok mange der har savnet stenen, med mindet om den gamle hædersmand. Men det bliver der nu rådet bod på.
Stenen kommer nu tilbage til Tårnborg Kirkegård.

Hvad er historien?
På Lokalhistorisk Arkiv i Korsør er samlet udførlige oplysninger om Ole Nielsens liv og familie, og også den krigerdåd der gjorde ham fortjent til at så rejst dette gravminde.

I Korsør Avis d. 12. april 1869 bringes følgende nekrolog:

Tømmermand Ole Nielsen på Halseby Mark er i løverdags efter længere tids sygelighed afgået ved døden. Han var soldat fra 1948 og deltog med hæder i alle 3 års felttog.
I affæren ved Mysunde den 12. september 1850 var han underofficer ved Dinesens batteri og gjorde tjeneste ved det halvbatteri, der kommanderedes af kaptajn Schou.
Da denne i begyndelsen af kampen faldt, overtog Ole Nielsen kommandoen, - og som det hedder i Vaupels skrift ”Krigen 1848-50”: ”han fortsatte skydningen indtil Dinesen ankom på pladsen og overdrog befalingen til løjtnant West”.
I Dinesens rapport fremhæves hæderlig Ole Nielsen, og kort tid efter affæren blev han dekoreret med Dannebrogordenens Sølvkors.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at kaptajn Wilhelm Dinesen” var far til Karen Blixen.

Mindesmærket.
Efter begravelsen rejstes en gravsten/mindesten over Ole Nielsen, hvilket omtales i Korsør Avis den 19. juli 1869:

Den 6. juli indviedes et mindesmærke på Tårnborg Kirkegård, som sognets mænd har rejst over afdøde tømrer og Dannebrogsmand Ole Nielsen af Halseby, der udmærkede sig ved Mysunde i året 1850, idet han, da chefen faldt, overtog kommandoen over et halvbatteri og med kraft vedblev at beskyde fjenden.
En talrig forsamling af mænd og kvinder fra hele sognet overværede højtideligheden.
Monumentet, der er en sandstenspyramide, hvorpå der hviler et marmorkors, har på forsiden 2 marmorplader; på den øverste af disse er udhugget en morteer med kugler, omgivet af en laurbærkrans, og på den nederste den afdødes føde- og dødsdag.

På bagsiden læses følgende inskription:
        Sognets mænd have sat ham dette minde
        i ærkjendelse af hans hæderlige våbendåd
        ved Mysunde 1850.
Nye tiltag på kirkegården

Der vil i den kommende tid være heftig aktivitet på kirkegården. Byggeriet vil være meget synligt, og vi håber tilbygningen bliver til glæde for medarbejdere og kirkens brugere.

Men andre tiltag er under planlægning. Menighedsrådet har i flere år drøftet muligheden for at skabe en ny fællesgrav i en anden position, og så har stenmuren mod Halseby Mose givet anledning til store hovedbrud (og store omkostninger)

Nogle gamle mindesten er under restaurering og skal i løbet af foråret opstilles på kirkegården. Der er bl.a. sat en mindesten efter en ”hædersmand”. En historie vore historiekyndige Kurt Rehder har kikket nærmere på og vil berette om. Når mindestenene kommer retur fra stenhuggeren, vil de blive opstillet, og sognets borgere vil blive inviteret til at se resultatet.

Kirkegårdskonsulenten har været på besigtigelse og har vurderet menighedsrådets ønsker og tanker om stenmuren og den nye fællesgrav. Der er tale om forhold, der skal godkendes af Stiftet og nationalmuseum, så vi skal tænke os godt om før vi laver ændringer.

Konsulenten var imponeret over kirkegården og dens smukke beliggenhed, men havde også kritiske bemærkninger til de eksisterende rammer. Det er tit sådan at man ”vænner sig” og har svært ved at se fornuften i ændringer, men hun har evnen til at visualisere de forandringer som skal ske på vores kirkegård.
Der skal ske noget med stengærdet så vi undgår sammenstyrtning og igen kan åbne stien rundt om kirken, og så skal vi drøfte, hvordan den nye fællesgrav skal udformes. Der skal skabes yderligere plæne, og de store arealer med grus skal mindskes. Den nuværende fællesgrav skal gentænkes og have et nyt udtryk.

Alle disse tiltag og tanker vil blive uddybet og drøftet på en kirkegårdsvandring tirsdag den 19. maj kl. 1830. Alle sognets borgere er velkomne og menighedsrådet byder på en kop kaffe eller lidt koldt.

I disse tider må vi tage forbehold for sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men vi håber at dagligdagen til den tid igen ligner noget vi kender. Menighedsrådet vil lave opslag i Brugsen og på hjemmesiden om emnet.

kirkeværgen


Tårnborg Kirke har brug for et råd!

Stolt knejser Tårnborg Kirke på Tårnborg Banke med den skønneste udsigt over Korsør Nor til den ene side og landbrugsjord til den anden side. Kirken er i manges bevidsthed.

Det vidner samtaler med folk om, der, selvom de slet ikke bor i Tårnborg Sogn, alligevel har et stort ønske om at blive viet i kirken, eller få deres børn døbt, ja sågar ønsker mange at få deres sidste hvilested på Tårnborg Kirkegård, fordi udsigten er så smuk.

Og der er smukt deroppe ved kirken, og der er smukt inde i kirken. Og der foregår meget i kirken. Både de helt traditionelle ting, som gudstjenester, hver eneste søndag, dåb, vielser, bisættelser og begravelser. Og  derudover er der faktisk også et rigt kirkeliv i sognet. Der er hyggeklub i konfirmandstuen, der er litteraturkreds, der er sangaftener, der er børne- og ungdomskor, konfirmander, babysalmesang, børnegudstjenester og koncerter og meget mere.

Men alt dette kan kun lade sig gøre, fordi der er et råd i kirken. Et menighedsråd. For uden et menighedsråd - intet kirkeliv.

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, der består af frivillige, der på demokratisk vis vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Alle over 18 år, der er medlem af Folkekirken, kan Tårnborg Kirke har brug for et råd! stille op til menighedsrådet. Og der er brug for alle aldre, begge køn og forskellige meninger, for menighedsrådet er med til at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken. Ja, det er med til at bestemme, hvad vej kirken skal gå. Menighedsrådet har også ansvaret for, at kirken bliver ved med at være velholdt og et godt sted at være.

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet, og det er der i år! Så kunne du tænke dig at være med til at præge Tårnborg Kirke, så er det nu, du skal begynde at overveje det. Der er mange forskellige opgaver i rådet, og der er brug for mange forskellige mennesker, så der er garanteret også noget for dig.

Hvis du vil vide mere, så kontakt menighedsrådets formand: Jytte Jensen eller kirkens præst Nina Dyrhoff Nyegaard (kontaktoplysninger står på bagsiden af Kirkebladet).

Nina Dyrhoff Nyegaard


Kunst og Kirker 2019

Weekenden den 9.-10. november 2019 vil blive husket mange år frem. Tårnborg kirke deltog for første gang i udstillingen Kunst og Kirker.

Arrangementet er et samarbejde mellem Slagelse provsti og Slagelse Turistforening.

Styregruppen bestod af Per Thuesen, Ulla Thorbjørn Hansen, Branka Lugonje og Estrid Maria Eriksen.

15 kirker i provstiet havde tilmeldt sig, og der kom professionelle kunstnere fra blandt andet Holland, Færøerne, Litauen og Norge.

I Tårnborg kirke havde vi udstilling af billedkunstneren Kjeld Jørgen Jensen fra Hobro samt skulptøren Ton Kalishoek fra Holland.

Deres kunstværker blev rost af de knap 600 besøgende i vores kirke. Alle kunstnere, der udstillede i de 15 kirker, var meget tilfredse og imponerede over arrangementet.

For at gøre de to dage lidt afvekslende havde vi lørdag foredrag ved Kurt Rehder, der fortalte om Tårnborg – fra vikingetid til nutid. Senere samme dag underholdt Korsør Marineforenings kor. En koncert der blev fremført med sangglæde, humor samt smittende humør.

Søndag var vi så heldige at kunne opleve den kun 13-årige cellist Asta B Wanscher. En stor oplevelse.

De mange besøgende blev i våbenhuset budt velkommen af menighedsrådet, der også bød på vin, kaffe og vand.

En af ideerne ved Kunst og Kirker var, at kunstnerne kunne blive privat indkvarteret hos menighedsrådsmedlemmerne.

Vi var så heldige at have Kjeld Jørgen Jensen boende fra fredag til søndag. En spændende person. Vi fik snakket, grint og drukket et enkelt glas rødvin. Dejligt med nye bekendtskaber.

Karin og Dennis Hansen
Projekt redekasser ved Tårnborg Kirke

Slagelse kommune søgte i foråret placeringer til et antal redekasser for at fremme antallet af natugler og tårnfalke.
Tårnborg Kirke har nogle store gamle træer, som var helt perfekte til formålet, og vi søgte derfor kommunen om at blive værtsfamilie for en redekasse tilpasset natuglen.

Redekassen blev hængt op, og vi var naturligvis spændte på om nogen ville flytte ind.
Til vores store glæde gik der kun et par uger før der var besøg.
Det var et tårnfalkepar som efter et par besigtigelser flyttede ind. De vidste åbenbart ikke at redekassen var fremstillet til en natugle, eller også ønskede parret bare at leve lidt alternativt.

Derefter fulgte en spændende tid, hvor man altid kunne få status hos Peter (vores gravermedhjælper) Han kunne berette om heftig aktivitet. Altså var der unger i kassen. Der blev udklækket 2 æg og tilsyneladende har der ikke været flere.

Lidt drama slap vi ikke for. Begge unger nåede at falde ud af kassen. Den ene kom selv tilbage til reden, og den anden blev fundet på jorden, den dag en ornitolog skulle ringmærke ungerne. Ornitologen lagde ungen tilbage i redekassen og til alles glæde overlevede begge, og alle har nu forladt redekassen.

Ornitologen fortæller, at der formentlig har været tale om et ungt par som har lavet rede for første gang. Han henviser til at der kun er født 2 unger mod normalt 4.

Redekassen hænger stadig på sin plads og ser indbydende ud. Fødeudbuddet er desværre også helt på toppen. Vores problemer med kirkegårdsmuren mod mosen skyldes mosegrise, mus og rotter der underminerer stenene. Blandt andet derfor er lige netop natugler og tårnfalke specielt velkomne.
Mennesker med stor forstand på fugle fortæller at vi kan være så heldige i 2020, at redekassen først anvendes af natuglen og derefter af tårnfalken.
 
Vi glæder os allerede til den kommende ynglesæson.

Jørgen Christensen, kirkeværge


Monument- og gravmindesikkerhed på kirkegården

Overskriften dækker over indholdet af en skrivelse, som er tilgået sognet. Baggrunden er en ulykke, hvor en gravsten væltede ned over et barn, som kom alvorligt til skade.

Det har medført at pligten til at sikre monumenter og gravminder (læs gravsten) er blevet indskærpet, og er årsag til at kirkens personale udfører kontrol af alle gravsten på kirkegården i dette forår.

Tårnborg Kirke ligger smukt og med den mest pragtfulde udsigt over Tårnborg Banke og Korsør Nor. Imidlertid betyder det også, at kirkegården ligger udsat for vejrets kræfter, og den kraftige blæst som ofte forekommer herude ved vandet. Endvidere kan det særdeles våde forår medføre, at jorden under et monument bliver ustabilt.

Under en storm i januar væltede en gravsten på kirkegården, og det viser, at det ikke er uden grund sikkerheden indskærpes.

Ingen kom til skade. En lav hæk til gravstedet bag stenen blev trykket.  Der skete minimal skade, og gravstedsindehaveren kunne selv rejse og sikre stenen.

Hvornår er gravsten og monumenter sikre?

Kort fortalt skal gravsten og monumenter, der er højere end 60 cm, kunne tåle et træk eller skub på 35 kg øverst på monumentet uden at vælte. 

Kirkeværgen og graveren vil foretage denne test på alle relevante monumenter og kontakte gravstedsindehavere, hvor det er nødvendigt. Gravstedsindehaveren har det økonomiske og juridiske ansvar og det betyder, at evt. yderligere sikring af monumentet sker på dennes regning.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til kirkeværgen.

 

Jørgen Christensen

Kirkeværge.


Nyt indgangsparti på Tårnborg kirkegård

 

En smuk og harmonisk stenbelægning byder nu velkommen til Tårnborg kirkes hovedindgang.

Anlægsarbejdet blev udført i november 2018.

Belægningen består af en handicapvenlig midte udført i bordursten og omgivet af granitbrosten, der er i samklang med stenbelægningen udenfor kirkemuren.

Det omgivende græsareal forøges og ”friskes op” til foråret.

 

Tårnborg sogns menighedsråd

Jytte Jensen

 

 

Kalender

Ingen begivenheder fundet.