Monument- og gravmindesikkerhed på kirkegården

Overskriften dækker over indholdet af en skrivelse, som er tilgået sognet. Baggrunden er en ulykke, hvor en gravsten væltede ned over et barn, som kom alvorligt til skade.

Det har medført at pligten til at sikre monumenter og gravminder (læs gravsten) er blevet indskærpet, og er årsag til at kirkens personale udfører kontrol af alle gravsten på kirkegården i dette forår.

Tårnborg Kirke ligger smukt og med den mest pragtfulde udsigt over Tårnborg Banke og Korsør Nor. Imidlertid betyder det også, at kirkegården ligger udsat for vejrets kræfter, og den kraftige blæst som ofte forekommer herude ved vandet. Endvidere kan det særdeles våde forår medføre, at jorden under et monument bliver ustabilt.

Under en storm i januar væltede en gravsten på kirkegården, og det viser, at det ikke er uden grund sikkerheden indskærpes.

Ingen kom til skade. En lav hæk til gravstedet bag stenen blev trykket.  Der skete minimal skade, og gravstedsindehaveren kunne selv rejse og sikre stenen.

Hvornår er gravsten og monumenter sikre?

Kort fortalt skal gravsten og monumenter, der er højere end 60 cm, kunne tåle et træk eller skub på 35 kg øverst på monumentet uden at vælte. 

Kirkeværgen og graveren vil foretage denne test på alle relevante monumenter og kontakte gravstedsindehavere, hvor det er nødvendigt. Gravstedsindehaveren har det økonomiske og juridiske ansvar og det betyder, at evt. yderligere sikring af monumentet sker på dennes regning.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til kirkeværgen.

 

Jørgen Christensen

Kirkeværge.


Nyt indgangsparti på Tårnborg kirkegård

 

En smuk og harmonisk stenbelægning byder nu velkommen til Tårnborg kirkes hovedindgang.

Anlægsarbejdet blev udført i november 2018.

Belægningen består af en handicapvenlig midte udført i bordursten og omgivet af granitbrosten, der er i samklang med stenbelægningen udenfor kirkemuren.

Det omgivende græsareal forøges og ”friskes op” til foråret.

 

Tårnborg sogns menighedsråd

Jytte Jensen

 

 

Kalender

17sep kl. 18:00

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

17sep kl. 18:00
23okt kl. 18:00

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

23okt kl. 18:00
12nov kl. 18:00

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

12nov kl. 18:00
10dec kl. 18:00

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

10dec kl. 18:00