Menighedsrådets arbejde med Bygninger og kirkegård

Foruden de kirkelige aktiviteter og personaleforhold m.v. har menighedsrådet ansvar for kirkens bygninger - altså selve kirken, graverbygningen og præstegården.

Menighedsrådet skal sørge for, at bygningerne holdes ved lige, så de også står der til senere slægter. Energiforbrug skal der også holdes øje med, både af hensyn til økonomien og det globale klima.

Det er menighedsrådets opgave hvert år at foretage eftersyn, hvor der føres protokol, som indsendes til provstiet. I hver valgperiode er der desuden et såkaldt provstesyn, hvor provsten sammen med en af ham udpeget bygningskyndig ser alt efter i sømmene. Hele dette sæt af regler tager tydeligt sigte på samfundets interesse i i at bevare den betydelige arv fra slægterne før os.

Kirkegårdens drift falder også inden for menighedsrådets ansvar, men den daglige drift varetages af kirkeværgen og graveren. Kirkeværgen kan være medlem af menighedsrådet, men kan også udpeges uden for rådets kreds. Der er i Tårnborg en længere tradition for, at kirkeværgen er medlem af menighedsrådet.

Kirkeværgen står sammen med graveren for aftaler om gravsteder og disses vedligeholdelse ? de såkaldte gravfæstere. Det er et væsentligt administrativt arbejde, fordi der jo hele tiden sker ændringer med nye gravsteder og aftaler, der udløber på grund af alder eller andre forhold.

Flemming Henriksen

Kalender

Ingen begivenheder fundet.