Grandækning vinteren 2017-18 - nyt fra menighedsrådet

Kirkegårdens personale har i mange år lavet grandækning på gravene.

Der er udfoldet stor kreativitet og personalet har hele tiden forsøgt at fange nye tendenser og muligheder for at sammensætte forskellige grantyper. Altid med et smukt resultat til følge. Midt i oktober lagde man sig på knæ og gik i gang, og så var der flere ugers fast arbejde i al slags vejr, før ryggen igen kunne rettes ud.

Sådan har man gjort på kirkegården i mange år, og det har desværre givet nogle ulemper og skader. Forbigående ulemper med ømme knæ og rygge, men desværre også nogle mere blivende skader på samme legemsdele.

Det er ikke rimeligt, at personalet pådrager sig arbejdsskader, og derfor har arbejdstilsynet udfærdiget nogle anbefalinger, og herunder at ingen må arbejde på knæ i mere end 3 timer hver dag.

Gravermedhjælper Irene har i den anledning været på kursus i grandækning efter de nye principper. Nu skal gran arrangeres på en plade eller slidske placeret i en korrekt arbejdshøjde og gerne i et lunt lokale. Herefter bæres den arrangerede gran til gravstedet og placeres.

Nogle kalder grandækningen for en dekoration, uden at sammenligne med en juledekoration – grangrene af forskellig art er blot arrangeret, så udtrykket passer til den aktuelle grav.

Andre vil mene at graven ikke dækkes i samme omfang som tidligere, men der er indkøbt samme mængde gran. Grangrenene anvendes bare på en ny og anden måde. Det giver ordentlige arbejdsforhold og forhåbentlig større arbejdsglæde. Jeg glæder mig til at se årets grandækning og er ganske sikker på, at Irene og Lars vil gøre deres bedste for at resultatet bliver smukt og til glæde for kirkegårdens gæster.

Kirkeværgen


Anlægsarbejder på Tårnborg Kirkegård 2017

Menighedsrådet har planlagt at udføre 2 store anlægsarbejder i første halvår 2017 og har i forbindelse med budgetlægningen for 2017 fået bevilget penge af Slagelse Provsti til begge arbejder.

Det ene arbejde er udvendig kalkning af hele kirken samt kalkning af kirkegårdsmuren. Kalkningen af kirken har normalt været planlagt at ske over en 2-årig periode således, at kirkeskib og kor kalkes det ene år, mens tårnet og kirkegårdsmuren kalkes det andet år i perioden. Men vejret -temperaturer og luftfugtighed - samt andre forhold gjorde, at den planlagte kalkning af kirkeskib og kor i 2016 måtte udskydes til i år. Vi ser frem til, at hele kirken og muren står kridende hvid og flot inden sommer, og vi er sikre på, at vi ikke vil være alene om at nyde synet af kirken.

Det andet arbejde er etablering af en støttemur langs stien på kirkens sydside. Formålet med støttemuren er at forhindre, at jorden ved de kraftige regnskyl, vi har haft de senere år, skrider ned på de lavere liggende gravpladser. I skrivende stund er de forberedende arbejder nået så langt, at menighedsrådet har indhentet tilbud fra 3 entreprenører på etablering af støttemuren, og når I læser dette, er der formentlig også truffet beslutning om, hvilket af de 3 tilbud, der er bedst vurderet på udseende, kvalitet og pris. Koordineringen af anlægsarbejderne kunne i øvrigt godt blive en udfordring, hvis det ikke bliver forår til tiden. Men hvorfor skulle det ikke blive det?”

Henning Christensen, Bygningsudvalget

Tilslutning af stierne på den lave del af kirkegården til stien på kirkens sydside udføres enten med ramper eller med trappetrin, i øvrigt ligesom det er i dag.
Det ses tydeligt, at terrænet skråner meget mod syd, (og at kirken trænger til at blive kalket).