Anlægsarbejder på Tårnborg Kirkegård 2017

Menighedsrådet har planlagt at udføre 2 store anlægsarbejder i første halvår 2017 og har i forbindelse med budgetlægningen for 2017 fået bevilget penge af Slagelse Provsti til begge arbejder.

Det ene arbejde er udvendig kalkning af hele kirken samt kalkning af kirkegårdsmuren. Kalkningen af kirken har normalt været planlagt at ske over en 2-årig periode således, at kirkeskib og kor kalkes det ene år, mens tårnet og kirkegårdsmuren kalkes det andet år i perioden. Men vejret -temperaturer og luftfugtighed - samt andre forhold gjorde, at den planlagte kalkning af kirkeskib og kor i 2016 måtte udskydes til i år. Vi ser frem til, at hele kirken og muren står kridende hvid og flot inden sommer, og vi er sikre på, at vi ikke vil være alene om at nyde synet af kirken.

Det andet arbejde er etablering af en støttemur langs stien på kirkens sydside. Formålet med støttemuren er at forhindre, at jorden ved de kraftige regnskyl, vi har haft de senere år, skrider ned på de lavere liggende gravpladser. I skrivende stund er de forberedende arbejder nået så langt, at menighedsrådet har indhentet tilbud fra 3 entreprenører på etablering af støttemuren, og når I læser dette, er der formentlig også truffet beslutning om, hvilket af de 3 tilbud, der er bedst vurderet på udseende, kvalitet og pris. Koordineringen af anlægsarbejderne kunne i øvrigt godt blive en udfordring, hvis det ikke bliver forår til tiden. Men hvorfor skulle det ikke blive det?”

Henning Christensen, Bygningsudvalget

Tilslutning af stierne på den lave del af kirkegården til stien på kirkens sydside udføres enten med ramper eller med trappetrin, i øvrigt ligesom det er i dag.
Det ses tydeligt, at terrænet skråner meget mod syd, (og at kirken trænger til at blive kalket).