Tårnborg kirke

Hvis du, som så mange andre, skal til højmesse i Tårnborg kirke bevæger du dig med stor sandsynlighed ad Marks Stigs Vej op ad bakken til banken hvor kirken ligger.

Hvorfor hedder den Marsk Stigs Vej? Ganske enkelt fordi der ved kommunesammenlægningen i 1970 pludselig var to veje i Korsør Kommune der hed Kirkevej, og den gik ikke. 

Marsk Stig kender vi fra mordet i Finderup lade, men i 1289 sejlede han gennem Storebælt i sine bestræbelser på at bekæmpe kongemagten. Han skulle angiveligt have afbrændt Tårnborg kirke, hvilket Nationalmuseet i forbindelse med restaureringen af kirken i 1990-erne klart afviser.

Kort før man kommer til kirken ser man borgbanken på højre hånd.Her lå Tårnborg, som var et vigtigt slot for i forsvaret af Vestsjælland. Godt beskyttet i bunden af Korsør Nor.

200 m sydøst for borgbanken ligger så den skønne Tårnborg kirke.Vel nok en af landets smukkest beliggende kirker. Omkranset af Noret til den ene side og landbrugsjord til den anden.

Det må være et hvert brudepars drøm at forlade kirken som ægtefolk, for derefter at nyde det skønne og betagende syn over Noret. Dog bedst solskin!

For bygningsinteresserede skal da lige nævnes at kirken blev opført i starten af 1200-tallet som en romansk teglstensbygning. Efter flere ombygninger kom tårnet til i Sen middelalderen.

Gå selv på opdagelse i kirken!

Dennis T. HansenNæstformand


Monument og gravmindesikkerhed

I sidste kirkeblad blev det meddelt, at der var kommet ny lovgivning på området og at alle gravsten med en højde på mere end 60 cm ville blive kontrolleret ved at stenen blev udsat for et tryk på 35 kg.

Kontrollen viste desværre, at næsten 30 gravsten ikke kunne godkendes.

 

Hvad er definitionen på et monument ?:

Ved et monument forstås foruden gravsten også andre former for mindesmærker, fx kors, søjler og skulpturer samt indhegning i form af gitter og lignende.

 

Ansvar ?:

Indehaveren af brugsretten til gravstedet har til enhver tid ansvaret for gravstedernes og monumenternes sikkerhed, jf. standardvedtægtens § 17. Hvis monumentet udgør en sikkerhedsrisiko, er det indehaveren af brugsrettens ansvar at sikre dette.

Hvis et monument forvolder person- eller tingskade ved, at fx hele eller dele af monumentet vælter, har indehaveren af brugsretten som udgangspunkt det fulde økonomiske og juridiske ansvar.

Vedr. ansvar henvises i øvrigt til altomkirkegaarde.dk

 

Hvordan sikres et monument ?:

Kirken kan ikke anbefale specifikke metoder til sikring af monumenter.

Der er mange muligheder og herunder, at monumentet lægges ned, evt. understøttet af en sokkelsten.

Hvis det ønskes, at monumentet skal være opretstående, kan en stenhugger sikre stenen. Priser m.m. kan ses på stenhuggerens hjemmeside.

Graveren kan rådgive i den konkrete sag.

 

Underretning:

De berørte gravstedsindehavere vil blive underrettet skriftligt

 

Kirkeværgen


Færdsel ved det nordlige stengærde på Kirkegården.

Al færdsel på stien nord for kirkegården er ikke tilladt.

Graveren har konstateret, at der er alvorlige skader på stengærdet, som er opført i kirkegårdens nordlige begrænsning mod foldene ved Halseby Mose. Flere store sten ligger løst, og selv en lille påvirkning kan få disse sten til at falde ud over stien.

Et stengærde opfattes som noget stærkt – noget som kan stå i 100 år, og det kan det måske også, MEN gærdet bebos desværre af mosegrise, som fjerner den jord mellem stenene, der skal stabilisere det hele. Det er mistanken som vil blive nærmere undersøgt af en specialist i bekæmpelse af skadedyr.

Respekter den opsatte afspærring. Den er opsat for din skyld.

Endeligt skal det indskærpes på det kraftigste, at enhver færdsel på stengærdet er forbundet med fare.


Kirkeværgen


Lysgloben

Har lysgloben udviklet selvstændigt liv og flytter sig rundt i kirkebygningen?

Den har efterhånden haft flere placeringer og er vist sidst set tæt ved kirkens udgang.

Er det noget nyt smart menighedsrådet har fundet på, eller er der en fornuftig forklaring?

Hvis man går på nettet og googler lysgloben, finder man blandt andet kirkens historie beskrevet af daværende sognepræst Susanne Jensen og pastor emeritus Flemming Hansen. Spændende læsning som kan anbefales.

Her fortælles blandt meget andet om lysgloben. Hvorfor blev den indkøbt, og hvad var tankerne bag menighedsrådets ønske om en lysglobe.

Lysgloben blev opstillet i kirkeskibet tæt ved døbefonten, og mange har set en stolt far eller mor tænde et lys for sit ny døbte barn. En god og funktionel placering når man alene tænker på den kirkelige handling.

Imidlertid må et ansvarligt menighedsråd også tænke på andre forhold og herunder selve kirkebygningen og dens udsmykning.

I årene 1994 og 1995 blev kirken renoveret, og herunder blev nogle sjældne og meget bevaringsværdige kalkmalerier afdækket. Nationalmuseets eksperter har et par gange påtalt, at det er meget uheldigt, at lysgloben stod placeret lige under kalkmalerierne fordi partikler fra stearinlysene sætter sig maleriernes overflade og ødelægger den.

Efter sidste påtale besluttede menighedsrådet at indlede nogle forsøg med lysglobens placering med det udgangspunkt, at den ikke kan stå tæt ved kalkmalerierne.

Derfor blev den placeret bagerst i kirken tæt ved døren til tårnet, men det var uheldigt i forhold til kirketjenerens arbejde, ligesom der var en del træk fra tårnet.

Nu står lysgloben i våbenhuset, hvor den heldigvis bliver flittigt brugt.

Menighedsrådet har endnu ikke besluttet, hvad den endelige placering skal være. Vi indhenter erfaringer og lytter meget gerne til kirkens brugere.

 

Kirkeværgen


Travlhed hos kirkegårdens personale

Der er travlhed hos Lars, Peter og Irene, Kirkegårdens personale.

Grandækningen skal på plads, og det helst inden første søndag i advent. Dekorationerne og granbånd fremstilles inden døre, lidt i læ for den værste blæst og regn, og køres herefter til gravpladserne og stryges på plads på graven.