Du er her: 

Al færdsel på stien, nord for kirkegården er ikke tilladt!

Af: Kirkeværgen

Graveren har konstateret, at der er alvorlige skader på stengærdet, som er opført i kirkegårdens nordlige begrænsning mod foldene ved Halseby Mose. Flere store sten ligger løst, og selv en lille påvirkning kan få disse sten til at falde ud over stien.

Et stengærde opfattes som noget stærkt – noget som kan stå i 100 år, og det kan det måske også, MEN gærdet bebos desværre af mosegrise, som fjerner den jord mellem stenene, der skal stabilisere det hele. Det er mistanken som vil blive nærmere undersøgt af en specialist i bekæmpelse af skadedyr.

Respekter den opsatte afspærring. Den er opsat for din skyld.

Endeligt skal det indskærpes på det kraftigste, at enhver færdsel på stengærdet er forbundet med fare.


Kirkeværgen

Del dette: