Kirken og Covid-18

Corona er stadig en del af hverdagen i Danmark, også i kirken.

Det betyder, at der nogle retningslinjer som skal overholdes i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der må være 60 i kirken til offentlige gudstjenester.

Kirkens personale har fokus på at mindske smittespredningen. Der bliver gjort ekstra rent, sprittet af, salmebøger bliver ikke brugt før der er gået 72 timer siden sidste brug mm. og der bliver holdt afstand.

Vel mødt i kirken.


Tårnborg Kirke har brug for et råd!

Stolt knejser Tårnborg Kirke på Tårnborg Banke med den skønneste udsigt over Korsør Nor til den ene side og landbrugsjord til den anden side. Kirken er i manges bevidsthed.

Det vidner samtaler med folk om, der, selvom de slet ikke bor i Tårnborg Sogn, alligevel har et stort ønske om at blive viet i kirken, eller få deres børn døbt, ja sågar ønsker mange at få deres sidste hvilested på Tårnborg Kirkegård, fordi udsigten er så smuk.

Og der er smukt deroppe ved kirken, og der er smukt inde i kirken. Og der foregår meget i kirken. Både de helt traditionelle ting, som gudstjenester, hver eneste søndag, dåb, vielser, bisættelser og begravelser. Og  derudover er der faktisk også et rigt kirkeliv i sognet. Der er hyggeklub i konfirmandstuen, der er litteraturkreds, der er sangaftener, der er børne- og ungdomskor, konfirmander, babysalmesang, børnegudstjenester og koncerter og meget mere.

Men alt dette kan kun lade sig gøre, fordi der er et råd i kirken. Et menighedsråd. For uden et menighedsråd - intet kirkeliv.

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, der består af frivillige, der på demokratisk vis vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Alle over 18 år, der er medlem af Folkekirken, kan Tårnborg Kirke har brug for et råd! stille op til menighedsrådet. Og der er brug for alle aldre, begge køn og forskellige meninger, for menighedsrådet er med til at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken. Ja, det er med til at bestemme, hvad vej kirken skal gå. Menighedsrådet har også ansvaret for, at kirken bliver ved med at være velholdt og et godt sted at være.

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet, og det er der i år! Så kunne du tænke dig at være med til at præge Tårnborg Kirke, så er det nu, du skal begynde at overveje det. Der er mange forskellige opgaver i rådet, og der er brug for mange forskellige mennesker, så der er garanteret også noget for dig.

Hvis du vil vide mere, så kontakt menighedsrådets formand: Jytte Jensen eller kirkens præst Nina Dyrhoff Nyegaard (kontaktoplysninger står på bagsiden af Kirkebladet).

Nina Dyrhoff Nyegaard


Invitation til korsang

Kan du lide at synge? Og vil du gerne gøre det sammen med andre, så skal du måske være med i Tårnborg Kirkes kor. Vi har både et børnekor for Børn i 3. - 4. klasse og et ungdomskor for 5. klasse og opefter.

Vi synger mange forskellige sange, salmer, kanons, flerstemmige sange og også lidt på udenlandsk (i ungdomskoret). Vi deltager i nogle af de store gudstjenester i kirken for eksempel til jul og påske.

Børnekoret øver hver torsdag klokken 14-15

Ungdomskoret øver hver torsdag klokkene 15-16

Det er gratis at være med i koret. Vi hygger os meget, synger, danser og spiser en masse småkager...

Hvis du er i tvivl om det er noget for dig, kan du komme forbi og prøve at være med en torsdag. Du kan også ringe og snakke med Lise, som leder koret på tlf. 58 38 45 38 (ikke SMS) eller du kan maile hende på: andante@paradis.dkProjekt redekasser ved Tårnborg Kirke

Slagelse kommune søgte i foråret placeringer til et antal redekasser for at fremme antallet af natugler og tårnfalke.
Tårnborg Kirke har nogle store gamle træer, som var helt perfekte til formålet, og vi søgte derfor kommunen om at blive værtsfamilie for en redekasse tilpasset natuglen.

Redekassen blev hængt op, og vi var naturligvis spændte på om nogen ville flytte ind.
Til vores store glæde gik der kun et par uger før der var besøg.
Det var et tårnfalkepar som efter et par besigtigelser flyttede ind. De vidste åbenbart ikke at redekassen var fremstillet til en natugle, eller også ønskede parret bare at leve lidt alternativt.

Derefter fulgte en spændende tid, hvor man altid kunne få status hos Peter (vores gravermedhjælper) Han kunne berette om heftig aktivitet. Altså var der unger i kassen. Der blev udklækket 2 æg og tilsyneladende har der ikke været flere.

Lidt drama slap vi ikke for. Begge unger nåede at falde ud af kassen. Den ene kom selv tilbage til reden, og den anden blev fundet på jorden, den dag en ornitolog skulle ringmærke ungerne. Ornitologen lagde ungen tilbage i redekassen og til alles glæde overlevede begge, og alle har nu forladt redekassen.

Ornitologen fortæller, at der formentlig har været tale om et ungt par som har lavet rede for første gang. Han henviser til at der kun er født 2 unger mod normalt 4.

Redekassen hænger stadig på sin plads og ser indbydende ud. Fødeudbuddet er desværre også helt på toppen. Vores problemer med kirkegårdsmuren mod mosen skyldes mosegrise, mus og rotter der underminerer stenene. Blandt andet derfor er lige netop natugler og tårnfalke specielt velkomne.
Mennesker med stor forstand på fugle fortæller at vi kan være så heldige i 2020, at redekassen først anvendes af natuglen og derefter af tårnfalken.
 
Vi glæder os allerede til den kommende ynglesæson.

Jørgen Christensen, kirkeværgeTårnborg kirke

Hvis du, som så mange andre, skal til højmesse i Tårnborg kirke bevæger du dig med stor sandsynlighed ad Marks Stigs Vej op ad bakken til banken hvor kirken ligger.

Hvorfor hedder den Marsk Stigs Vej? Ganske enkelt fordi der ved kommunesammenlægningen i 1970 pludselig var to veje i Korsør Kommune der hed Kirkevej, og den gik ikke. 

Marsk Stig kender vi fra mordet i Finderup lade, men i 1289 sejlede han gennem Storebælt i sine bestræbelser på at bekæmpe kongemagten. Han skulle angiveligt have afbrændt Tårnborg kirke, hvilket Nationalmuseet i forbindelse med restaureringen af kirken i 1990-erne klart afviser.

Kort før man kommer til kirken ser man borgbanken på højre hånd.Her lå Tårnborg, som var et vigtigt slot for i forsvaret af Vestsjælland. Godt beskyttet i bunden af Korsør Nor.

200 m sydøst for borgbanken ligger så den skønne Tårnborg kirke.Vel nok en af landets smukkest beliggende kirker. Omkranset af Noret til den ene side og landbrugsjord til den anden.

Det må være et hvert brudepars drøm at forlade kirken som ægtefolk, for derefter at nyde det skønne og betagende syn over Noret. Dog bedst solskin!

For bygningsinteresserede skal da lige nævnes at kirken blev opført i starten af 1200-tallet som en romansk teglstensbygning. Efter flere ombygninger kom tårnet til i Sen middelalderen.

Gå selv på opdagelse i kirken!

Dennis T. HansenNæstformand


Kirken, den er et levende hus!

Stolt knejsende rager de op i landskabet som trodsige monumenter over tidens kamp med forgængeligheden - Kirkerne, der er spredt ud over landet med hver deres historie, med hver deres indflydelse på det omgivende samfund, hvor de uanset folks tilhørsforhold til kirken i dagliglivet danner rammen om livets største begivenheder, glæderne såvel som sorgerne.

Jævnligt dukker Folkekirken også op i medierne. For alle har en mening om Folkekirken. Ofte lyder kritikken, at kirken er for gammeldags, for konservativ og er gået i stå i en tidslomme, der for længst er gået af mode. Og med ateisternes ord, så er det jo fuldkommen vanvid at tro på andet end det, vi mennesker kan se.

Kritikken har fået præster og andre kirkeligt engagerede til at genoverveje, hvad kirken skal og kan, og der er kommet rigtig mange gode og interessante tiltag, som anderledes gudstjenesteformer, mere tidssvarende konfirmandundervisning, og præster som er ansat til at målrette forkyndelsen for en bestemt gruppe mennesker fx unge og ikke mindst et øget fokus på samarbejdet mellem præst og menighed.

Desværre kan det til tider virke, som om forsøget på at tænke anderledes og tilfredsstille de forskellige røster har resulteret i, at Folkekirken er blevet en underholdningsmaskine, hvor det eneste der tæller er, hvor mange folk, der sidder på kirkebænken, og hvor præsterne forsøger at honorere tidens behov for underholdning og frygt for fordybelse ved at optræde som skuespillere snarere end som præster – og teologer!

Og det er en udvikling, der er trist, for forhåbentligt kan Folkekirken og kirkerne få lov til generation efter generation at rage op som monumenter, der ikke blot er museumsgenstande, men som er levende huse, der giver mening og betydning i menneskers liv, fordi de både formår at tale ind i nutiden og følge med samfundsudviklingen, men som samtidig også formår at turde stå ved det, som kirken kan og skal: være noget helt andet, end blot et sted, hvor man går hen for at blive underholdt. Være noget helt andet, end det omgivende samfund, hvor vi måles på, hvad vi kan, og hvad vi præsterer. For i kirken, der skal man ikke præstere.

I kirken, der kommer man for at få fortalt det, man ikke kan sige sig selv: At vi mennesker i sorg og i glæde altid følges af Gud. Og at vi er elsket og holdt af. Uanset, hvad vi så præsterer ude i samfundet. Og at vi mennesker altid har en snert af evigheden i os.

Det siges i Tårnborg Kirke. Det siges til søndagens højmesse kl. 10.30, men det siges også på alle de andre tidspunkter, hvor kirken bliver brugt. For kirken bliver brugt. Kirken bliver brugt på afgørende tidspunkter i menneskers liv. Den bliver brugt, når mennesker, fulde af glæde har fundet den store kærlighed og de bliver gift. Den bliver brugt, når dåbens lys bliver tændt over et lille barn og den bliver brugt, når livet er slut her på jorden, og Guds ord om at vi alle skal opstå af jorden igen håbefuldt bringer trøst til de sørgende.

I løbet af året, er der mange forskellige gudstjenester i kirken, der markerer årets og livets gang. Der afholdes koncerter og så er det muligt i dagtimerne, bare at komme forbi kirken, gå ind, for måske at tænde et lys i lysgloben og nyde roen og udsigten og finde fred i en måske stresset hverdag. Udover det, danner konfirmandstuen ved præstegården rammen om mange sociale arrangementer, såsom sangaften, litteraturkreds og hyggeklub.

For Tårnborg kirke er en levende kirke.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Sognepræst

Nyheder

Konfirmation 2022

I 2022 vil der være konfirmation d. 13. maj kl. 10:30[mere]

Al færdsel på stien, nord for kirkegården er ikke tilladt!

Graveren har konstateret, at der er alvorlige skader på stengærdet, som er opført i kirkegårdens nordlige begrænsning mod foldene ved Halseby Mose. Flere store sten ligger løst, og selv en lille påvirkning kan få disse sten til...[mere]

Konfirmation 2021

Datoen for konfirmation i 2021 er nu fastsat til Store Bededag d. 30. april kl. 10:30 St. Bededag 30. april kl 10.30[mere]

Sorggrupper

Vi ønsker, at der bliver etableret en sorggruppe i Tårnborg Sogn. Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen med de efterladte. I en sorggruppe kan du finde støtte,...[mere]