Om os

Tårnborg Kirke

Information

I menupunkterne under Information, finder du information vedrørende kirkelige handlinger, kirkens historie samt Præstens side.

Sognebåndsløsere

Ved genbesættelse af en ledig sognepræst stilling bringes alle aftaler om sognebåndsløsning til ophør.

Sognebåndsløsere må derfor henvende sig til den nye sognepræst, enten pr. brev eller telefon, for løsning af nyt sognebånd.

Tårnborg sogns Menighedsråd

Kirkebil

Beboere og sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester. Ring 70 25 25 25 senest en time før.

Gudstjenester på Solbakken

Der holdes gudstjenester på Solbakken en gang om måneden. Dette foregår den sidste onsdag i måneden.

Dagsordener og referater fra menighedsrådet

Dagsordener opslås i kirkens våbenhus senest 6 hverdage inden menighedsrådsmødet. De kan ligeledes læses her: Referater

Referater er - efter forudgående aftale - tilgængelige på præstens kontor.

Vejledning vedr. kirkelige handlinger

Fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring  anmeldes digitalt via www.borger.dk

Navngivning og navneændring  anmeldes digitalt via www.borger.dk

Dåb  aftales med sognepræsten

Vielse  aftales med sognepræsten

Dødsfald  anmeldes digitalt via  www.borger.dk

Begravelse/bisættelse  aftales med sognepræsten