Menighedsrådets arbejde

Forårsklargøring på kirkegården

Forårsklargøring på kirkegården

En dejlig dag på kirkegården med lidt forårsklargøring :)

Lidt nyt fra Menighedsrådet

Pt. Har menighedsrådet gang i en renovering af konfirmandstuen. Væggene er blevet filset og malet hvide. Gulvet er blevet skiftet til et mere tidssvarende materiale.

På sigt arbejdes der på at også køkken og indgangsparti kan blive shinet op.

På kirkegården arbejdes på etablering af en ny fællesgrav - denne placeres ved flagstangen. Vi arbejder blandt andet med udsmykning og anlæg.

Da vi november 2021 havde arrangement “Kunst og kirke”  var der en rigtig fin interesse og hele 428 besøgte vores smukke kirke.

Menighedsrådet har derfor besluttet at deltage i arrangementet igen i år og forberedelserne er allerede i gang. Mere herom senere.

Se i øvrigt under Referat af menighedsrådsmøder

Monument- og gravmindesikkerhed på kirkegården

Mindesten på fællesgrav

Overskriften dækker over indholdet af en skrivelse, som er tilgået sognet. Baggrunden er en ulykke, hvor en gravsten væltede ned over et barn, som kom alvorligt til skade.

Det har medført at pligten til at sikre monumenter og gravminder (læs gravsten) er blevet indskærpet, og er årsag til at kirkens personale udfører kontrol af alle gravsten på kirkegården i dette forår.

Tårnborg Kirke ligger smukt og med den mest pragtfulde udsigt over Tårnborg Banke og Korsør Nor. Imidlertid betyder det også, at kirkegården ligger udsat for vejrets kræfter, og den kraftige blæst som ofte forekommer herude ved vandet. Endvidere kan det særdeles våde forår medføre, at jorden under et monument bliver ustabilt.

Under en storm i januar væltede en gravsten på kirkegården, og det viser, at det ikke er uden grund sikkerheden indskærpes.

Ingen kom til skade. En lav hæk til gravstedet bag stenen blev trykket.  Der skete minimal skade, og gravstedsindehaveren kunne selv rejse og sikre stenen.

Hvornår er gravsten og monumenter sikre?

Kort fortalt skal gravsten og monumenter, der er højere end 60 cm, kunne tåle et træk eller skub på 35 kg øverst på monumentet uden at vælte. 

Kirkeværgen og graveren vil foretage denne test på alle relevante monumenter og kontakte gravstedsindehavere, hvor det er nødvendigt. Gravstedsindehaveren har det økonomiske og juridiske ansvar og det betyder, at evt. yderligere sikring af monumentet sker på dennes regning.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til kirkeværgen.

 

Jørgen Christensen
Kirkeværge.