Litteraturkreds

 

Tårnborg kirkes litteraturkreds ledes af sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard.

Vi mødes én gang om måneden i konfirmandstuen i præstegården på Marsk Stigsvej 19, 4220 Korsør

 

I Kredsen diskutere vi de bøger, der skal læses fra gang til gang. Det kan være givende at tale med andre om det, man læser, da det kan give en anderledes opfattelse eller vinkel på bogen.

Bøgerne behøver man ikke selv at skaffe, da korsør Bibliotek sørger for de nøvendige eksemplarer.

 

Hvis dette har vakt din interesse, er du velkommen til at møde op i konfirmandstuen i præstegården, eller du skrive til sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard for tilmelding, på mail ndn@km.dk.

 

   Møder i litteraturkredsen